Způsob platby

Hotovost

Nejběžnější způsob platby - peníze předáte personálu na prodejně při odběru zboží.

Převodním příkazem

Častý způsob platby zejména u smluvních zákazníků. Doba splatnosti je dohodou mezi zákazníkem a dodavatelem.

Zálohová faktura

Obvyklý způsob platby, zejména při nákupu stavebnin s dopravou přímo na stavbu. Uhrazením faktury vzniká mezi dodavatelem a odběratelem závazkový vztah podle Obchodního zákoníku.